Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /home/purtec1/ftp/www/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: Interlace handling should be turned on when using png_read_image in /home/purtec1/ftp/www/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Systemy wygłuszające

Zakres zastosowania:
  • przemysł motoryzacyjny
  • izolacja akustyczna
Właściwości:
  • doskonałe właściwości absorpcji dźwięków
  • odporność na wysoką temperaturę, możliwość zastosowania blisko silnika
  • wysoki potencjał oszczędności energii w wyniku lepszej izolacji termicznej
  • dobre możliwości recyklingowe poprzez zastosowanie niezmieszanych materiałów